Kortingskaarten

Verantwoordelijke:                                                                                                                                             

Cooreman Johan K. v/d Woestijnestraat, 14
1760     Roosdaal Tel: 054 32 75 40
GSM: 0473 43 32 81

e-mail:  johan.cooreman@gmail.com

REDUCTIES OP HET OPENBAAR VERVOER

N.M.B.S

DE LIJN

van 0 tot en met 5 jaar

gratis vervoer en geen beperking van de vertrektijd gratis vervoer

van 6 tot en met 11 jaar met reductiekaart groot gezin

gratis vervoer indien max. 4 niet-betalende kinderen vergezeld zijn door een betalende volwassene (van ma-vr:vertrek na 9 uur, weekends en feestdagen geen beperking) zoniet krijgen ze 75% korting

gratis vervoer, er dient per kind een "Vrijkaart de Lijn" aangevraad te worden ( met fotokopie van de identiteitskaart en reductiekaart groot gezin)

van 6 tot en met 11 jaar en klein gezin

gratis vervoer indien max. 4 niet-betalende kinderen vergezeld zijn door een betalende volwassene (van ma-vr:vertrek na 9 uur, weekends en feestdagen geen beperking) zoniet krijgen ze een korting van 50%. Kinderen moeten in het bezit zijn van een origineel document om jun leeftijd te bewijzen. biljet 50%: een variërende korting ( 27% op de 2de zone tot 32% vanaf 15 zones) gratis vervoer op voorwaarde dat max; 4 kinderen vergezeld zijn door een reiziger met een abonnement of een houder van een 65+kaart. De kinderen moeten in het bezit zijn van een origineel document om hun leeftijd te bewijzen

van 12 tot 65 jaar met reductiekaart groot gezin

50% korting op een biljet                                                      schoolabonnement - 18 jr = 45% van een trajecttreinkaart       schoolabonnement + 18 jr = 75% van een trajecttreinkaart Lijnkaart %: ongeveer 25% korting                                        Buzzy-abonnement tot 25 jaar: 20% korting op het 2de en gratis vanaf het 3de abonnement in een gezin.

van 12 tot 65 jaar en klein gezin

schoolabonnement - 18 jr = 45% van een trajecttreinkaart       schoolabonnement + 18 jr = 75% van een trajecttreinkaart Buzzy-abonnement tot 25 jaar: 20% korting op het 2de abonnement in een gezin.
65 plussers
heen en terugrit op dezelfde dag in 2de klas: € 2,50 ( na 9 uur van ma-vr en zonder beperking van vertrekuur op zater-, zon- en wettelijke feestdagen). Dit tarief is niet van toepas- sing op de zater-, zon- en wettelijke feestdagen tussen 15 mei en  15 september en tijdens de verlengde weekends van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. gratis vervoer ( afhankelijk van de datum waarop de overeenkomst tussen een gemeente en De Lijn ingaat, krijgt een 65-plusser een 65+kaart)
Algemene opmerkingen
De korting van 50% en 75% wordt berekend op het gedeelte van de prijs van een biljet " volle prijs" boven 0,65 euro (2de klas) of 1 euro (1ste klas). Men betaalt echter nooit minder dan 1,15 euro in 2de klas. Sommige steden en gemeenten hebben nog voordeliger formules overeengekomen met De Lijn, informeer bij uw gemeente- of stadsbestuur.

Kortingskaart "groot gezin"

De kortingskaart "groot gezin" geeft recht op kortingen bij de NMBS, De Lijn en de MIVB. Ouders met drie of meer kinderen hebben levenslang recht op deze kaart. Kinderen uit grote gezinnen hebben recht op de korting zolang ze geen 25 jaar zin en nog ten laste van de ouders.

Er zijn 4 types van kortingskaarten die zich onderscheiden volgens de duur van hun geldigheid

-kaarten die niet hernieuwd moeten worden afgeleverd aan kinderen onder de 12 jaar. Deze kaarten vermelden de prijscode 039 en " geldig tot 31/12/ .... " (jaar waarin ze 12 jaar worden)

- kaarten die niet vernieuwd moeten worden afgeleverd aan kinderen tussen 12 en 18 jaar. Deze kaarten vermelden de prijscode 042 en "geldig tot 31/12/...." (jaar waarin ze 18 jaar worden)

- kaarten die geldig zijn voor 5 jaar afgeleverd aan ouders die levenslang recht hebben op de korting.
Deze kaarten vermelden de prijscode 040 en "geldig tot 31/12/2010", "geldig tot 31/12/2015", enz ...

-kaarten die geldig zijn voor één jaar afgeleverd aan jongeren van 18 tot minder dan 25 jaar en aan jongeren en ouders waaraan een tijdelijk recht op korting werd toegestaan. Deze kaarten dragen de prijscode 041 en "gelfig tot 31/12/2008", "geldig tot eind 31/12/2009", enz ......

Kaarten kunnen vernieuwd worden vanaf eind oktober begin november. Onze verantwoordelijke zorgt ervoor dat alle gezinnen die de vorige keer kaarten aangevraagd hebben, blanco formulieren krijgen. Gezinnen die voor de eerste keer van deze dienst gebruik willen maken kunnen een formulier gaan afhalen of bestellen via e-mail. Deze formilieren dienen volledig ingevuld te worden door de aanvrager, door de gemeente en voor kinderen ouder dan 18 jaar en nog schoolgaand door de dienst voor kinderbijslag. De formulieren dienen binnengebracht te worden bij de verantwoordelijke (zie hierboven) samen met € 6,00 per formulier. Op de formulieren dient er een kruisje gezet te worden voor de naam van de persoon voor wie men een kaart aanvraagt. De nieuwe kaarten kunnen afgehaald worden vanaf half december bij diezelfde verantwoordelijke. Indien U uw kaarten laattijdig aanvraagt dient U er rekening mee te houden dat het een 4 tot 5-tal weken kan duren vooraleer wij U deze kaart kunnen bezorgen. Dit heeft te maken met verzending en zo meer.

OPGELET !! Voor formulieren die niet volledig zijn ingevuld of die niet op voorhand betaald zijn wordt er GEEN reductiekaart aangevraagd !!

Bij deze verantwoordelijke kan je ook tercht voor het bekomen van schaatspasjes. Deze zijn gratis te bekomen en zijn bestemd voor gezinnen met minstens drie kinderen.